You are here

История на катедрата

Катедра «Физика» при ХТМУ - София е създадена през 1958 година, когато на 01.04 проф. Любомир Г. Христов е назначен за доцент и първи ръководител на новосъздаденото звено. След проф. Христов поста на ръководител катедра се заема от проф. д.ф.н. Велко Й. Заячки от 1983г. до 1993г., проф. д.т.н. инж. Христо М. Воденичаров - от 1993г. до 1995г., проф. дфн Христо М. Каназирски - от 1995г. до 2000 г. От 2000 г. и до момента ръководител на катедрата е доц. д-р Елена Кашчиева.
Първи редовен асистент към катедрата е доц. Иряна Георгиева. В периода 1958 – 1963 г. към катедрата се присъединяват проф. д.т.н. Христо Воденичаров (зам. Декан по международно сътрудничество към Факултета по Металургия от 1990г. до 1992г.), проф. д.ф.н. Христо Каназирски (1972 -1974 г. е Зам. Декан на Факултета по Органична Технология, а от 1974 г. до 1976 г. - на Факултета по Металургия, Декан е на Факултета по Металургия от 1983 г. до 1987 г. и Зам. Ректор на ХТМУ по учебната дейност от 1989 г. до 1992г. Член е на Научния съвет по ядрена физика и астрономия към ВАК от 1992г., един от инициаторите на немскоезиковото обучение в ХТМУ), проф. д.ф.н. Велко Заячки, проф. д.ф.н. Злати Златанов (1986 до 1990 г. е бил Зам. декан на Вечерното обучение към ХТМУ), проф. д.ф.н. Петко Девенски (от 1987г. до 1989г. е бил Зам. Декан на Функционалния факултет), доц. д.т.н. Станко Дамянов (1980 г. до 1987 г. е бил Научен секретар на Научно-методичен съвет по физика при СВО), доц. д-р Лилия Минчева (Зам. Декан по Учебната дейност към Факултета по Металургия от 1994г. до 2000г.), гл. ас. Елена Маринова, доц. д-р Кирил Йовчев. По-късно, през периода 1968 – 1975 г. в катедрата са назначени като редовни или хонорувани асистенти доц. Серафим Николов, гл. ас. Маргарита Трайкова, н.с. I ст.Татяна Стоилова, н.с. I ст. Александър Станчев.
През периода 1984 - 1989 г. в катедрата като редовни или хонорувани асистенти започват работа доц. Йовчев, доц. Петков, доц. Гугов, доц. Недев, ст.н.с. II ст. Първанов и ас. Лилов. По-късно, през периода 1995-2000 г. в катедрата постъпват като физици и хонорувани асистенти, а след това редовни асистенти, гл. ас. Ваня Иванова и гл.ас. Ружа Харизанова. През 1998 г. в катедрата започват работа доц. Елена Кашчиева (от 1970 г. е хоноруван асистент към катедрата) и доц. Христо Бечев, които преди това работят към Централната научно-изследователска лаборатория в ХТМУ. През 2001 г. към катедрата се присъединява доц. Емил Гатев, който в продължение на повече от 30 г. е бил научен сътрудник и преподавател в катедра „Технология на силикатите” и хоноруван асистент към катедра „Физика” при ХТМУ. През 2000 г. като инженер, а също и хоноруван асистент към катедрата се присъединява инж. д-р Йорданка Недева. Междувременно, в периода 2001 - 2002 г. първо като хонворувани, а след това и редовни асистенти започват работа гл.ас. Владислава Иванова и ст.ас. Николета Тонова. През 2008 г. в катедрата постъпва като физик и хоноруван асистент ас. Станислав Славов, през същата година първо като хоноруван, а после и редовен асистент, се присъединява ас. Иван Петков.
Към техническия състав на катедрата се числят Цветанка Аначкова, Борислав Борисов и инж. Стоян Рангелов (хон. ас. за периода 1997 – 2007 г.).